Enterse Belangen

Gevraagd en ongevraagd te adviseren over de Enterse belangen richting college gemeente Wierden.

 

Welzijn bewoners

Gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid van het dorp.

 

Eigen ideeën

Eigen initiatieven/ideeën inbrengen richting het college van B&W en de gemeenteraad van Wierden.

 

Burgers betrekken

Burgers actief te betrekken bij de bevordering van het welzijn en de leefbaarheid van Enter.

Over ons

De Dorpsraad ondersteunt en initieert de wensen en meningen die leven bij de bewoners van Enter en doet dat allemaal in het belang van het welzijn…

De Dorpsraad

enter.dorpsraad@gmail.com

Volg ons op Facebook

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van

Top of Page